Toggle navigation

Bemiddeling herstelt de dialoog tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners met het oog op het oplossen of hanteerbaar maken van conflicten, zodat de verdere hulpverlening niet in het gedrang komt of wordt stopgezet. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar. Zijn interventie laat toe dat partijen een eigen oplossing vinden voor hun conflict.

Bemiddeling is een nieuw instrument in de jeugdhulp dat met de start van het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp is ingevoerd om continuïteit in de hulp te helpen waarborgen.

Bemiddeling verwerft zijn plaats in het jeugdhulplandschap. Steeds meer cliënten en hulpverleners (binnen en buiten integrale jeugdhulp) doen er beroep op. Met de introductie van bemiddeling is het mogelijk voor jongeren, ouders en hun opvoedingsverantwoordelijken om zelf een bemiddeling online aan te vragen. De bekendmaking richt zich dan ook expliciet tot jongeren en hun ouders. Die investering heeft geloond: 30% van de aanvragen komt rechtstreeks van cliënten.

De vraag neemt toe en het aantal bemiddelingen stijgt van 32 in 2014 naar 91 in 2015. De conflicten gaan voornamelijk over de opstart (16%), het verloop (58%) en de stopzetting (16%) van hulpverlening. De resultaten zijn bemoedigend: 73% van alle bemiddelingen wordt volledig doorlopen en 65% resulteert in een overeenkomst. In 65% van de behandelde aanvragen  loopt de hulpverlening verder en zorgt het conflict niet voor een breuk.

Tabel: Aantal bemiddelingen per regio
Regio Aantal %
Antwerpen 32 35,2
Brussel 2 2,2
Limburg 13 14,3
Oost-Vlaanderen 14 15,4
Vlaams-Brabant 10 11,0
West-Vlaanderen 20 22,0
Totaal  91  

Onderstaande tabellen geven de cijfers van volledig geregistreerde dossiers. In functie van betrouwbaarheid zijn enkel volledige registraties opgenomen. Het gaat hier dus niet over het totaal aantal aanvragen maar wel over het aantal volledig geregistreerde dossiers. In totaal zijn er 79 dossier verwerkt in deze rapportage.

Tabel: Aantal bemiddelingen per aanmelder en per regio
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal %
Aantal geregistreerde dossiers 23 1 10 13 10 22 79 100
Ouders 5 0 0 6 0 4 15 19
Jongeren 2 0 1 0 0 4 7 8,9
Opvoedings-verantwoord. 2 0 0 0 0 0 2 2,5
Totaal cliënten  9 0 1 6 0 8 24 30,4
CLB 1 0 2 1 3 1 8 10,1
GGZ 1 0 1 0 2 0 4 5,1
K&G 1 0 1 1 0 1 4 5,1
BJB 5 0 1 2 0 6 14 17,7
VAPH 1 0 2 1 2 1 7 8,9
AWW 0 0 1 1 1 4 7 8,9
Andere (belendende sectoren) 5 1 1 1 2 1 11 13,9
totaal hulpverlening 14 1 9 7 10 14 55 69,6

Vaststellingen:

  • Het aantal aanmeldingen neemt toe. Met twee aanvragen valt Brussel op.
  • 30 % van alle aanvragen komt rechtstreeks van cliënten. Er zijn grote verschillen tussen regio’s: in Vlaams-Brabant en Limburg nemen cliënten minder zelf het initiatief om bemiddeling in de jeugdhulp aan te vragen;
  • Binnen integrale jeugdhulp doen de voorzieningen Jongerenwelzijn het meest beroep op bemiddeling in de jeugdhulp;
  • Buiten integrale jeugdhulp vindt bemiddeling in de jeugdhulp ook ingang in de belendende sectoren.
Tabel: Aanleiding tot bemiddeling per regio
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal %
Conflict over opstart HV 4 0 1 3 3 2 13 16,5
Conflict over stopzetting HV 5 0 3 1 0 4 13 16,5
Conflict over lopende HV 13 1 5 7 6 14 46 58,2
Andere conflicten 1 0 1 2 1 2 7 8,9
              79  

De meeste conflicten gaan over het verloop en de organisatie van hulpverlening (58%).

Tabel: Verloop van de bemiddelingen per regio
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal Afgerond %
Loutere contactname 2 0 0 0 1 2 5 6,3
Voortijdig gestopt 6 0 2 3 2 3 16 20,3
Volledig doorlopen 15 1 8 10 7 17 58 73,4
Totaal  23 1 10 13 10 22 79 100
De cijfers in deze tabel komen tot stand op basis van een steekproef. Hierin worden 79 dossiers (86%) meegenomen.  

73% van alle bemiddelingen wordt volledig doorlopen.

Tabel: Aantal bemiddelingen per uitkomst per regio
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal  * Afgerond %
Aantal bemiddelingen zonder akkoord 4 0 3 4 1 7 19 24,1
Aantal bemiddelingen met overeenkomst als resultaat 15 1 6 8 8 13 51 64,6
Aantal bemiddelingen met verderzetting/aangepaste HV 18 1 6 8 5 12 51 64,6
*    Het totaal kan per uitkomst alleen Vlaams worden weergeven. Binnen de groep van 'bemiddelingen met een overeenkomst als resultaat' en de groep 'bemiddeling met verderzetting/aangepaste HV' zit overlap. Deze groepen vallen niet samen. De regio's Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen tonen dit aan.
**  % berekenen we op het totaal aantal geregistreerde dossiers (79).

65% van alle bemiddelingen mondt uit in een overeenkomst. Bemiddeling draagt in 65% van de dossiers bij tot de continuïteit van hulpverlening.