Toggle navigation

Vergelijk met vorig jaar (2015):

Voor aanvragen naar VAPH-jeugdhulpverlening bij de intersectorale toegangspoort of verlengingen van lopende VAPH-jeugdhulpverlening - waarbij nieuwe diagnostiek nodig is of zorgverzwaring wordt gevraagd -, moet steeds een multidisciplinair team (MDT) worden betrokken.

In 2016 leveren de MDT  2.919 keer diagnostiek aan in functie van aanvragen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH. Dat betekent niet dat zij voor al die dossiers ook zelf de aanmelder zijn bij de intersectorale toegangspoort. Gegevens over het aantal MDT’s die een aanvraag indienen bij de toegangspoort, staan bij het deel over de intersectorale toegangspoort.

Het vaakst is beroep gedaan op de CLB (60,9%. In 2015: 53,6%). Zij worden, net zoals in 2015, gevolgd door de mutualiteiten (16,4%. In 2015: 20,6%) en de revalidatiecentra (8,4%. In 2015: 10,7%).

Tabel: Diagnostiek aangeleverd naar soort MDT
(teleenheid: dossiers)
  CLB MUT CGG REVA GVBB OBC COS OOOC KPSY Totaal
Antwerpen 307 179 3 30 1 63 26 0 49 658
Limburg 215 92 0 11 33 57 0 0 28 436
Oost-Vlaanderen 568 92 0 91 0 8 54 0 7 820
Vlaams-Brabant 209 52 0 70 3 7 31 0 0 372
West-Vlaanderen 479 65 0 44 0 18 0 0 27 633
Totaal 1.778 480 3 246 37 153 111 0 111 2.919
% 60,9% 16,4% 0,1% 8,4% 1,3% 5,2% 3,8% 0,0% 3,8% 100,0%
(Bron: INSISTO)
Gebruikte afkortingen:

CLB: centra voor leerlingenbegeleiding

MUT: mutualiteiten, erkende centra voor maatschappelijk werk

CGG: erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg

REVA: erkende centra of diensten voor revalidatie

GVVB: Erkende centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze

OBC: erkende centra voor observatie, oriëntatie medische, psychologische en pedagogische behandeling - VAPH

COS: erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen

OOOC: Erkende centra voor onthaal, oriëntatie en observatie – Bijzondere jeugdzorg

KPSY: kinderpsychiatrische ziekenhuizen