Toggle navigation

Een belangrijke vaststelling bij de eerste editie van het jaarverslag jeugdhulp was het gebrek aan gegevens over sectoren heen. Het jaarverslag 2015 werd toen samengevat als een unieke som van aparte delen.

De editie 2016 blijft dat voor een groot stuk maar wil al een eerste blik werpen op de grotere betekenis van het geheel. Er is een eerste vergelijking gemaakt van de populatie van jongeren die in 2016 in contact zijn gekomen met Kind en Gezin (preventieve gezinszorg), VAPH en Jongerenwelzijn o.b.v het gebruik van het rijksregisternummer in deze sectoren. Voor Jongerenwelzijn zijn - naast de hulpverlening in voorzieningen en gemeenschapsinstellingen - ook de sociale diensten jeugdrechtbank en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg meegenomen.

Onderstaande tekening toont een overzicht van de overlap tussen deze drie sectoren. De cijfers geven unieke jongeren weer die gekend zijn in 2016 in 1 sector, een combinatie van 2 sectoren of de 3 sectoren.

Intersectorale vergelijking Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en VAPH

Over de sectoren heen is hieronder de top 10 te zien van combinaties die voorkomen. De hoogste cijfers zijn uiteraard in combinatie met Kind en Gezin, aangezien de preventieve gezinszorg een groot bereik heeft.

Top 10 van intersectorale combinaties tussen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en VAPH
Combinatie sector Combinatie hulpaanbod Aantal
K&G + VAPH Preventieve gezinszorg + RTJ_TB 851
JW + K&G Ondersteuningscentrum Jeugdzorg + Preventieve gezinszorg 589
JW + VAPH MFC + MFC_begeleidingen + MFC_schoolaanvullend + MFC_schoolvervangend + MFC_verblijf + Sociale dienst jeugdrechtbank 336
JW + VAPH MFC + MFC_begeleidingen + MFC_schoolaanvullend + MFC_verblijf + Sociale dienst jeugdrechtbank 301
JW + K&G Preventieve gezinszorg + Sociale dienst jeugdrechtbank 181
JW + K&G Pleegzorg + Preventieve gezinszorg + Sociale dienst jeugdrechtbank 176
JW + K&G Pleegzorg + Preventieve gezinszorg 139
JW + VAPH MFC + MFC_schoolaanvullend + MFC_schoolvervangend + MFC_verblijf + Sociale dienst jeugdrechtbank 132
JW + VAPH MFC + MFC_begeleidingen + MFC_schoolaanvullend + MFC_verblijf + Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 114
JW + VAPH MFC + MFC_begeleidingen + MFC_schoolaanvullend + MFC_schoolvervangend + MFC_verblijf + Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 113

Als binnen de sectoren wordt gekeken naar combinaties van hulpverlening, betekent dit de volgende top 5 voor Jongerenwelzijn en voor VAPH.

Top 5 combinaties Jongerenwelzijn
Combinatie Aantal
OVBJ met verblijf + Sociale dienst jeugdrechtbank 2.492
Pleegzorg + Sociale dienst jeugdrechtbank 2.299
OVBJ met verblijf + Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 1.291
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg + Pleegzorg 549
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg + Sociale dienst jeugdrechtbank 469
Top 5 combinaties VAPH
Combinaties Aantal
MFC + MFC_schoolaanvullend + MFC_verblijf 1.404
MFC + MFC_begeleidingen + MFC_schoolaanvullend + MFC_verblijf 1.116
MFC + MFC_schoolaanvullend 1.012
RTJ_TB + nRTJ_TB 953
RTJ + RTJ_mobiele begeleiding 911

Het is voor het eerst dat een dergelijke oefening is gemaakt. Het vergt dus nog heel wat verder onderzoek om hier zinnige uitspraken over te doen die verder gaan dan bovenstaande feitelijke vaststellingen.

In de toekomst worden nog volgende evoluties verwacht die de kennis zullen vergroten:

  • er is een sectorbreed engagement om het gebruik van het rijksregisternummer vanaf1 januari 2018 algemeen toe te passen. Dit betekent dat vanaf het jaarverslag 2018 meer onderbouwde uitspraken mogelijk zullen zijn over de overlap tussen sectoren;
  • de implementatie van eYouth als centrale spil in het informaticalandschap - van in eerste instantie het agentschap Jongerenwelzijn en in tweede instantie het volledige jeugdhulpverleningslandschap - zal intersectorale gegevensuitwisseling mogelijk maken;
  • het longitudinaal onderzoek wil o.a. komen tot een set van intersectorale indicatoren die door alle jeugdhulpactoren worden geregistreerd.