Toggle navigation

Jaarverslagen

Op 25 oktober is het Jaarverslag Jeugdhulp 2018 voorgesteld. Het gaat over het vierde intersectorale jaarverslag, sinds de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp in 2014. Ook deze editie geeft de belangrijkste feiten en cijfers weer. De registratie en analyse van cijfergegevens in de jeugdhulp wordt jaar na jaar kwalitatiever. Het blijft evenwel niet evident om heel complexe cijfergegevens uit verschillende databanken en sectoren met elkaar te koppelen om te kunnen vergelijken.

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de jeugdhulp als geheel. Op 21 juni 2017 is het eerste jaarverslag jeugdhulp voorgesteld dat een vergelijking mogelijk maakte met het jaar ervoor.

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de jeugdhulp als geheel.

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Op 6 juni 2016 wordt een uniek jaarverslag voorgesteld: het eerste dat rapporteert over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet, en dus verslag uitbrengt over de jeugdhulp als geheel. Een eerste jaarverslag betekent ook dat het gaat over een nulmeting en dat alle volgende jaarverslagen daarmee zullen worden vergeleken. In deze samenvatting maken we indien mogelijk wel een vergelijking met vorige jaren.

Dit jaarverslag brengt de cijfers vanuit zes sectoren samen in één gezamenlijk werk. Dat levert een massa materiaal op en ook enkele inzichten.